Wynagrodzenie

N

Wynagrodzenie adwokackie ustalane jest indywidualnie, na podstawie umowy z Klientem.
O wysokości honorarium decyduje rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania i zaawansowania, a przede wszystkim wymagany nakład pracy adwokata.

N

Do wynagrodzenia adwokackiego należy doliczyć podatek VAT, albowiem usługi prawne opodatkowane są 23% stawką podatku od towarów i usług.

N

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności honorarium na raty, a w szczególnych sytuacjach Kancelaria może świadczyć bezpłatną pomoc prawną dla osób fizycznych, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.